Kardio Know How

Szkolenia z kardiologii klinicznej

Nadciśnienie tętniczne

Postepowanie z pacjentem z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego
Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Zasady leczenia niefarmakologicznego. Inicjacja farmakoterapii. Wartości docelowe ciśnienia tętniczego krwi. Optymalizacja leczenia. Diagnostyka nadciśnienia wtórnego. Postępowanie w nadciśnieniu opornym.

Leczenie nadciśnienia tętniczego w wybranych grupach chorych.
Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu

Przypadek kliniczny: optymalne leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne.

Test
Omówienie wyników testu i wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia

 

TEMAT:
Nadciśnienie tętnicze

Pacjent z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego
Wykładowcy: dr med. Jan Krekora, dr hab. med. Katarzyna Piestrzeniewicz, dr med. Zbigniew Sablik
Lokalizacja: Sala Dydaktyczna Kliniki Kardiologii wejscie A pietro 4

17.00-17.30 Wykład wprowadzający
Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Zasady leczenia niefarmakologicznego. Inicjacja farmakoterapii. Wartości docelowe ciśnienia tętniczego krwi. Optymalizacja leczenia. Diagnostyka nadciśnienia wtórnego. Postępowanie w nadciśnieniu opornym.

17.30-18.00 Prezentacja przypadku klinicznego
Optymalne leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne.

18.00-18.30 Typowe i nietypowe sytuacje kliniczne
leczenie nadciśnienia tętniczego w wybranych grupach chorych. Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu.

18.30-18.45 przerwa

18.45-19.00 Test

19.00-19.30 Omówienie wyników testu i wydanie materiałów szkoleniowych

 

Dostepne terminy:

  • 21.09.2017 17:00
  • 23.09.2017 17:00
  • 5.10.2017 17:00
  • 19.10.2017 17:00
  • 9.11.2017 17:00
  • 7.12.2017 17:00
  • 14.12.2017 17:00

Lokalizacja: Sala Dydaktyczna Kliniki Kardiologii wejście A piętro 4