Kardio Know How

Szkolenia z kardiologii klinicznej

Kardiologia kliniczna

Symptomatologia stabilnej choroby wieńcowej. Kwalifikacja do badań nieinwazyjnych. Czułość i dokładność testów diagnostycznych niedokrwienia miokardium. Nowoczesna diagnostyka obrazowa. Kwalifikacja do koronarografii. Zasady wyboru typu rewaskularyzacji- angioplastyka wieńcowa vs. pomostowanie aortalno wieńcowe. Typowe leczenie. Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej choroby wieńcowej.

Zasady prewencji chorób naczyniowych. Pacjent z niewydolnością serca na tle choroby wieńcowej. Pacjent po zabiegach rewaskularyzacji. Pacjent z chorobą wieńcową a operacje niekardiologiczne- nowoczesne zasady postępowania.

Przypadek kliniczny: pacjent wysokiego ryzyka z wysiłkowymi dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej.

Test
Omówienie wyników testu i wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia

 

TEMAT:
Stabilna choroba wieńcowa i prewencja
Pacjent z wysiłkowymi dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej
Wykładowcy: Prof. Jarosław Drożdż, dr Monika Chudzicka
Lokalizacja: Sala Dydaktyczna Kliniki Kardiologii wejscie A pietro 4

17.00-17.30 Wykład wprowadzający
Symptomatologia stabilnej choroby wieńcowej. Kwalifikacja do badań nieinwazyjnych. Czułość i dokładność testów diagnostycznych niedokrwienia miokardium. Nowoczesna diagnostyka obrazowa. Kwalifikacja do koronarografii. Zasady wyboru typu rewaskularyzacji- angioplastyka wieńcowa vs. pomostowanie aortalno wieńcowe. Typowe leczenie. Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej choroby wieńcowej.

17.30-18.00 Prezentacja przypadku klinicznego
Pacjent wysokiego ryzyka z dolegliwościami wysiłkowymi w klatce piersiowej

18.00-18.30 Typowe i nietypowe sytuacje kliniczne
Pacjent z niewydolnością serca na tle choroby wieńcowej. Pacjent po zabiegach rewaskularyzacji. Pacjent z chorobą wieńcową a operacje niekardiologiczne- nowoczesne zasady postępowania.

18.30-18.45 przerwa

18.45-19.00 Test

19.00-19.30 Omówienie wyników testu i wydanie materiałów szkoleniowych

 

Dostępne terminy:

  • 27.09.2017 17:00
  • 18.10.2017 17:00
  • 25.10.2017 17:00
  • 8.11.2017 17:00
  • 15.11.2017 17:00
  • 22.11.2017 17:00
  • 29.11.2017 17:00