Kardio Know How

Szkolenia z kardiologii klinicznej

Elelktrokardiologia

Kompedium oceny rejestracji EKG. Podstawy zapisu EKG. Rozpoznanie zaburzeń rytmu serca  i przewodzenie  z kwalifikacją do farmakoterapii/ działań zabiegowych. Opieka nad pacjentem ze stymulatorem.

Kwalifikacja do implantacji stymulatorów i ablacji układu przewodzącego .Diagnostyka obrazowa u chorego ze stymulatorem- ECHO, CT i NMR. Operacje u chorego z rozrusznikiem. Dysfunkcja stymulatora. Nowoczesne stymulatory- resynchronizacja, kardiowerter-defibrylator.

Przypadek kliniczny: pacjent z migotaniem przedsionków i szybką czynnością komór.

Test
Omówienie wyników testu i wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia

 

TEMAT:
Kompendium rejestracji EKG

Zasady oceny elektrokardiogramu, stymulatory serca i ablacje
Wykładowcy: dr hab. prof. UMED Jerzy Krzysztof Wranicz, dr hab. Paweł Ptaszyński, dr med. Krzysztof Kaczmarek, dr med. Zbigniew Szafraniec,
Lokalizacja: Sala Dydaktyczna Kliniki Elektrokardiologii CKD wejscie B pietro 5

17.00-17.30 Wykład wprowadzający
Podstawy zapisu EKG. Rozpoznanie zaburzeń rytmu serca i przewodzenie z kwalifikacją do farmakoterapii/ działań zabiegowych. Opieka nad pacjentem ze stymulatorem.

17.30-18.00 Prezentacja przypadku klinicznego
Pacjent z pierwszą pełną utratą przytomności. Pacjent z kołataniami serca. Pacjent z niska EF – strategia postępowania.

18.00-18.30 Typowe i nietypowe sytuacje kliniczne
Diagnostyka obrazowa u chorego ze stymulatorem- ECHO, CT i NMR. Operacje u chorego z rozrusznikiem. Dysfunkcja stymulatora. Nowoczesne stymulatory- resynchronizacja, kardiowerter-defibrylator.

18.30-18.45 przerwa

18.45-19.00 Test

19.00-19.30 Omówienie wyników testu i wydanie materiałów szkoleniowych

 

Dostępne terminy:

  • 26.09.2017 17:00
  • 10.10.2017 17:00
  • 17.10.2017 17:00
  • 14.11.2017 17:00
  • 28.11.2017 17:00
  • 05.12.2017 17:00
  • 12.12.2017 17:00

Lokalizacja: Sala Dydaktyczna Kliniki Elektrokardiologii CKD wejście B piętro 5