Kardio Know How

Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Witamy na stronie szkoleń z kardiologii klinicznej  realizowanych w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Cykl  szkoleń ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych i podniesienia kwalifikacji oraz wiedzy kadr medycznych w zakresie chorób układu krążenia. Projekt finansowany jest z funduszy Europejskich i realizowany w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Termin: Lata 2017-2018

Koszt: bezpłatnie

Prowadzący szkolenie: Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci z dziedziny kardiologii

Z naszych szkoleń korzysta już 242 lekarzy
Wszystkie szkolenia zgromadzą 360 uczestników

„Pamiętajmy
o sercu
pacjenta"